ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

Polski Związek Pracodawców Ochrona

ul. Koszykowa 61
00-667 Warszawa

tel./fax. 22 826-85-87

biuro@pzpochrona.pl