ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel. 22 826-85-87, 609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Kalkulacja kosztów płacowych roboczogodziny pracy pracownika ochrony i zleceniobiorcy na rok 2019


 

Pracownik etatowy Zleceniobiorca

<