ul. Śmiała 26   01-523 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę urządzeń, mienia i personelu znajdującego się na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Sygn. Sprawy: ZP/PN/11/2017.

 • wybrana oferta 16 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

 

Czytaj więcej

Urząd Statystyczny w Warszawie


Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę społeczną oraz inną szczególną usługę dotyczącą ochrony osób i mienia w Urzędzie Statystycznym w Warszawie w latach 2017-2019, nr sprawy WAW-FA.2720.5.2017

 • wybrana oferta 12,47 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Polskie Koleje Państwowe SA


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych znajdujących się w zarządzie Zamawiającego”, znak KIZ/2017/WNP-006273.

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Urząd Miasta Tarnobrzeg


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Ochrona i dozór budynków administracyjnych, usługa monitorowania i konserwacji systemów alarmowych Urzędu Miasta Tarnobrzega, znak sprawy BZP-I.271.36.2017.

 • wybrana oferta 13,21 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Teren Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Ochrona, dozór obiektów i powstałej infrastruktury oraz konserwacja i obsługa awaryjna systemów SSWiN i CCTV na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, znak sprawy BZP-I.271.40.2017.

 • wybrana oferta 11,87 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu


Zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów szpitalnych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 4/17).

 • wybrana oferta 13,50 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę urządzeń, mienia i personelu znajdującego się na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Sygn. Sprawy: ZP/PN/11/2017.

 • wybrana oferta 16 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

 


Urząd Statystyczny w Warszawie

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę społeczną oraz inną szczególną usługę dotyczącą ochrony osób i mienia w Urzędzie Statystycznym w Warszawie w latach 2017-2019, nr sprawy WAW-FA.2720.5.2017

 • wybrana oferta 12,47 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Polskie Koleje Państwowe SA

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych znajdujących się w zarządzie Zamawiającego”, znak KIZ/2017/WNP-006273.

Link do strony postępowania tutaj


Urząd Miasta Tarnobrzeg

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Ochrona i dozór budynków administracyjnych, usługa monitorowania i konserwacji systemów alarmowych Urzędu Miasta Tarnobrzega, znak sprawy BZP-I.271.36.2017.

 • wybrana oferta 13,21 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Teren Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Ochrona, dozór obiektów i powstałej infrastruktury oraz konserwacja i obsługa awaryjna systemów SSWiN i CCTV na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, znak sprawy BZP-I.271.40.2017.

 • wybrana oferta 11,87 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu

Zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów szpitalnych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu (PN 4/17).

 • wybrana oferta 13,50 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter