ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie


Postępowanie prowadzone na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na: Świadczenie usług ochrony i mienia – III części, znak sprawy ZP/NID/21/2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę: część 2 - 16,80 zł netto/rbh, część 3 - 13,09 zł netto/rbh
 • najniższa oferta: część 2 i 3 - 13,09 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH W WARSZAWIE


Postępowanie na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 kwietnia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) pn.: „Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych – znak ZZT/01/2017“

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,38 zł netto/rbh
 • najniższa oferta 14,99 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi


Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), o wartosci zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro, o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochronę osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi, numer postępowania: 530000/271/5/2017/CZP-Ł2​

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę: część 1 – 16,89 zł netto/rbh, część  – 16,24 zł netto/rbh, część 3 – 16,24 zł netto/rbh, część 4 – 16,24 zł netto/rbh, część 5 – 16,24 zł netto/rbh, część 6 – 16,74 zł netto/rbh, część 7 – 16,24 zł netto/rbh
 • najniższa oferta: część 1 - 13,09 zł netto/rbh; część 2 - 13,59 zł netto/rbh; część 3 - 12,42 zł netto/rbh; część 4 - 11,59 zł netto/rbh; część 5 - 11,87 zł netto/rbh; część 6 - 11,87 zł netto/rbh; część 7 - 11,88 zł netto/rbh.   

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Oddział Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowy Instytut Badawczy w Sosnowcu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO na: Usługę całodobowej ochrony mienia Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Sosnowcu, sygn. postępowania: NZ-240-25/2017 

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,00 zł netto/rbh
 • najniższa oferta 11,00 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z obsługą monitoringu pomieszczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie w budynku przy ul. Inflanckiej 4C Numer sprawy: ZP/761-2/17.

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie usługi całodobowej ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu w zakresie 8 (ośmiu) części.

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Postępowanie prowadzone na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na: Świadczenie usług ochrony i mienia – III części, znak sprawy ZP/NID/21/2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę: część 2 - 16,80 zł netto/rbh, część 3 - 13,09 zł netto/rbh
 • najniższa oferta: część 2 i 3 - 13,09 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj


WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH W WARSZAWIE

Postępowanie na usługi społeczne prowadzone w trybie art. 138o o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 kwietnia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) pn.: „Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych – znak ZZT/01/2017“

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,38 zł netto/rbh
 • najniższa oferta 14,99 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj


Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi

Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), o wartosci zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro, o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochronę osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi, numer postępowania: 530000/271/5/2017/CZP-Ł2​

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę: część 1 – 16,89 zł netto/rbh, część  – 16,24 zł netto/rbh, część 3 – 16,24 zł netto/rbh, część 4 – 16,24 zł netto/rbh, część 5 – 16,24 zł netto/rbh, część 6 – 16,74 zł netto/rbh, część 7 – 16,24 zł netto/rbh
 • najniższa oferta: część 1 - 13,09 zł netto/rbh; część 2 - 13,59 zł netto/rbh; część 3 - 12,42 zł netto/rbh; część 4 - 11,59 zł netto/rbh; część 5 - 11,87 zł netto/rbh; część 6 - 11,87 zł netto/rbh; część 7 - 11,88 zł netto/rbh.   

Link do postępowania tutaj


Oddział Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowy Instytut Badawczy w Sosnowcu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO na: Usługę całodobowej ochrony mienia Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Sosnowcu, sygn. postępowania: NZ-240-25/2017 

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,00 zł netto/rbh
 • najniższa oferta 11,00 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj


Sąd Apelacyjny w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z obsługą monitoringu pomieszczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie w budynku przy ul. Inflanckiej 4C Numer sprawy: ZP/761-2/17.

Link do postępowania tutaj


Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie usługi całodobowej ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu w zakresie 8 (ośmiu) części.

Link do strony postępowania tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter