ul. Śmiała 26   01-523 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z obsługą monitoringu pomieszczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie w budynku przy ul. Inflanckiej 4C Numer sprawy: ZP/761-2/17.

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie usługi całodobowej ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu w zakresie 8 (ośmiu) części.

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Sąd Rejonowy w Zgierzu


Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych: Usługa ochrony fizycznej - patrolowanie obiektu Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6, inkaso wartości pieniężnych (ZP- 25/2016).

 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wybrana oferta 15,77 netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi


Zamówienie publiczne: Dozór i ochrona mienia budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 10,80 zł netto/rbh
 • najniższa oferta 10,50 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 10,72 zł netto/rbh

Link do strony postępowania - tutaj

Czytaj więcej

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony obiektów, mienia i majątku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.7.2017) w trybie zamówienia na usługi społeczne.

Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotowego zamówienia po otrzymaniu pisma od PZPO.

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Instytut Chemii Fizycznej PAN i Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie


Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzialenia zamówień na usługi społeczne funkcjonujące u Zamawiającego, na ochronę terenu i obkietów Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie ( działk ewidencyjne nr: 50 i 51 obręb 04040 o powierzchni ok. 4 ha), nr sprawy ZP-2402-6/17.

 • najniższa oferta 12,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Sąd Apelacyjny w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z obsługą monitoringu pomieszczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie w budynku przy ul. Inflanckiej 4C Numer sprawy: ZP/761-2/17.

Link do postępowania tutaj


Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie usługi całodobowej ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu w zakresie 8 (ośmiu) części.

Link do strony postępowania tutaj


Sąd Rejonowy w Zgierzu

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych: Usługa ochrony fizycznej - patrolowanie obiektu Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6, inkaso wartości pieniężnych (ZP- 25/2016).

 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wybrana oferta 15,77 netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Zamówienie publiczne: Dozór i ochrona mienia budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 10,80 zł netto/rbh
 • najniższa oferta 10,50 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 10,72 zł netto/rbh

Link do strony postępowania - tutaj


Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony obiektów, mienia i majątku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.7.2017) w trybie zamówienia na usługi społeczne.

Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotowego zamówienia po otrzymaniu pisma od PZPO.

Link do strony postępowania tutaj


Instytut Chemii Fizycznej PAN i Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzialenia zamówień na usługi społeczne funkcjonujące u Zamawiającego, na ochronę terenu i obkietów Instytutu Chemii Fizycznej PAN i Instytutu Chemii Organicznej PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie ( działk ewidencyjne nr: 50 i 51 obręb 04040 o powierzchni ok. 4 ha), nr sprawy ZP-2402-6/17.

 • najniższa oferta 12,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter