ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna we Wrocławiu


Postępowanie publiczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamóweiń publicznych (tekst jednolisty Dz. U. 2017 r., poz. 1579) na całodobową usługę ochrony osób oraz dozoru mienia i obiektów realizowaną dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; nr sprawy: nr sprawy: G281-1/2018

 • wybrana oferta ze stawką 12,99 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Urząd Miasta Zielona Góra


Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 221.000 euro pn. ZADANIE 2: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA I OSÓB, MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W BUDYNKACH MIASTA ZIELONA GÓRA – URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA

 • wybrana oferta ze stawką 9,41 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Urząd Miasta Tarnobrzeg


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Ochrona i dozór budynków administracyjnych, usługa monitorowania i konserwacji systemów alarmowych Urzędu Miasta Tarnobrzega” znak sprawy: BZP-I.271.100.2017

 • wybrana oferta ze stawką 14,35 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, znak sprawy: AG.26.1.2.2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 13,09 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 13,01 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 poz. 1020) oraz w sprawach nie uregulowanych ustawą przepisami ustawy Kodeks cywilny „Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)” Sprawa Zp_22/2017

 • wybrana oferta ze stawkami:
  zadanie 7 - 14,82 zł netto/rbh;
  zadanie 8 - 14,58 zł netto/rbh;
  zadanie 9 - 16,17 zł netto/rbh.

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Ośrodek przetwarzania informacji


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 750 000,00 euro na Świadczenie usług ochrony osób i mienia (znak  sprawy: ochrona-44-2018)

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 19,19 zł netto/rbh
 • najniższa oferta ze stawką 13,93 zł netto/rbh

Link do strony potepowania tutaj

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna we Wrocławiu

Postępowanie publiczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamóweiń publicznych (tekst jednolisty Dz. U. 2017 r., poz. 1579) na całodobową usługę ochrony osób oraz dozoru mienia i obiektów realizowaną dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; nr sprawy: nr sprawy: G281-1/2018

 • wybrana oferta ze stawką 12,99 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Urząd Miasta Zielona Góra

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 221.000 euro pn. ZADANIE 2: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA I OSÓB, MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W BUDYNKACH MIASTA ZIELONA GÓRA – URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA

 • wybrana oferta ze stawką 9,41 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Urząd Miasta Tarnobrzeg

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Ochrona i dozór budynków administracyjnych, usługa monitorowania i konserwacji systemów alarmowych Urzędu Miasta Tarnobrzega” znak sprawy: BZP-I.271.100.2017

 • wybrana oferta ze stawką 14,35 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, znak sprawy: AG.26.1.2.2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 13,09 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 13,01 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 poz. 1020) oraz w sprawach nie uregulowanych ustawą przepisami ustawy Kodeks cywilny „Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)” Sprawa Zp_22/2017

 • wybrana oferta ze stawkami:
  zadanie 7 - 14,82 zł netto/rbh;
  zadanie 8 - 14,58 zł netto/rbh;
  zadanie 9 - 16,17 zł netto/rbh.

Link do strony postępowania tutaj


Ośrodek przetwarzania informacji

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 750 000,00 euro na Świadczenie usług ochrony osób i mienia (znak  sprawy: ochrona-44-2018)

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 19,19 zł netto/rbh
 • najniższa oferta ze stawką 13,93 zł netto/rbh

Link do strony potepowania tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter