ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest: usługa ochrony osób, mienia i budynków na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nr sprawy AZ/3840/37/2017

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ust. 1 ustawy Pzp na „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach użytkowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu”

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 21,13 zl netto/rbh
 • najniższa oferta 14,92 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa portierska i dozoru w obiektach ASP we Wrocławiu, znak postepowania: ZP-14/10/2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 22,59 zl netto/rbh
 • najniższa oferta 13,02 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro pn. Ochrona Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni ZPS/5/2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 19,91 zł brutto/rbh
 • najniższa oferta 15,03 zł brutto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Sąd Okręgowy w Gdańsku


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: G-260-1/17.

 • najniższa oferta 20,19 zł brutto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze w Warszawie


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie usługi w zakresie ochrony mienia, budynków i osób dla ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, ZOL przy ul. Olchy 8, ZOL przy ul. Szubińskiej 4 wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. Nr sprawy SCOL/ 1173 /2017.

 •  wybrana oferta: część nr 1 - 13,50 zł netto/rbh; część nr 2 - 13,30 zł netto/rbh; część nr 3 - 11,47 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest: usługa ochrony osób, mienia i budynków na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nr sprawy AZ/3840/37/2017

Link do strony postępowania tutaj


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ust. 1 ustawy Pzp na „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach użytkowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu”

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 21,13 zl netto/rbh
 • najniższa oferta 14,92 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj


Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa portierska i dozoru w obiektach ASP we Wrocławiu, znak postepowania: ZP-14/10/2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 22,59 zl netto/rbh
 • najniższa oferta 13,02 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj


Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro pn. Ochrona Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni ZPS/5/2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 19,91 zł brutto/rbh
 • najniższa oferta 15,03 zł brutto/rbh

Link do postępowania tutaj


Sąd Okręgowy w Gdańsku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: G-260-1/17.

 • najniższa oferta 20,19 zł brutto/rbh

Link do postępowania tutaj


Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Świadczenie usługi w zakresie ochrony mienia, budynków i osób dla ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, ZOL przy ul. Olchy 8, ZOL przy ul. Szubińskiej 4 wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. Nr sprawy SCOL/ 1173 /2017.

 •  wybrana oferta: część nr 1 - 13,50 zł netto/rbh; część nr 2 - 13,30 zł netto/rbh; część nr 3 - 11,47 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter