ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Gmina Wołomin


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) pt.: „Usługa ochrony fizycznej mienia na obszarze Parku przy Muzeum im Zoffi i Wacława Nałkowskich w Wołominie na terenie działek nr ew. 72,83,40,82 z obrebu 27 w Wołominie, przy ul. Nałkowskiego 17“.

 • wybrana oferta ze stawką 15,24 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest usługa polegająca na: Całodobowej ochronie nieruchomości wraz ze świadczeniem usług porządkowych w obiektach administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie (MZN 01/2019 – CZĘŚĆ A BRZESKA).

 • wybrana oferta ze stawką 16,67 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu i Wydziały Zamiejscowe w Muszynie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) na „Ochronę osób i mienia wraz z monitoringiem obiektów Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydziały Zamiejscowe w Muszynie.

 • wybrana oferta ze stawką 17,64 zł netto/rbh

Link do postępowania 

Czytaj więcej

Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o.


Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia CPV: 79 71 00 00 – 4.

 • Zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 12,47 zł netto/rbh
 • Wybrana oferta ze stawką 14,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Teatr Lalka


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) na „Ochronę mienia na terenie Teatru Lalka“.

 • wybrana oferta ze stawką 15,34 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ


Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4” - Znak sprawy: DAGZ.261.1.1.2019.

 • wybrana oferta ze stawką 15,50 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Gmina Wołomin

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) pt.: „Usługa ochrony fizycznej mienia na obszarze Parku przy Muzeum im Zoffi i Wacława Nałkowskich w Wołominie na terenie działek nr ew. 72,83,40,82 z obrebu 27 w Wołominie, przy ul. Nałkowskiego 17“.

 • wybrana oferta ze stawką 15,24 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest usługa polegająca na: Całodobowej ochronie nieruchomości wraz ze świadczeniem usług porządkowych w obiektach administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie (MZN 01/2019 – CZĘŚĆ A BRZESKA).

 • wybrana oferta ze stawką 16,67 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Sąd Rejonowy w Nowym Sączu i Wydziały Zamiejscowe w Muszynie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) na „Ochronę osób i mienia wraz z monitoringiem obiektów Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydziały Zamiejscowe w Muszynie.

 • wybrana oferta ze stawką 17,64 zł netto/rbh

Link do postępowania 


Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia CPV: 79 71 00 00 – 4.

 • Zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 12,47 zł netto/rbh
 • Wybrana oferta ze stawką 14,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Teatr Lalka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) na „Ochronę mienia na terenie Teatru Lalka“.

 • wybrana oferta ze stawką 15,34 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 


Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4” - Znak sprawy: DAGZ.261.1.1.2019.

 • wybrana oferta ze stawką 15,50 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter