ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel. 22 826-85-87, 609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie


Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, jakie toczyło się przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie. Przedmiotem postępowania były usługi ochrony mienia i obiektu oraz monitoring budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 • wybrana oferta ze stawką 15,46 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i 43 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp“ z zastosowaniem aukcji elektronicznej pt: „Świadczenie usługi ochony mienia obiektów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola w 2019 r., o numerze postępowania: ZP.26.182.2018.JR

 • najniższa oferta ze stawką 16,03 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Zarząd Mienia m.st. Warszawy


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania na udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pt: „Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy“ nr sprawy: 1/US/2018

 • wybrana oferta ze stawką 16,08 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Instytut Żywienia i Żywności im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, na: „Usługę ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Żywności i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie”– znak sprawy: IZZ/1/ZP/18.

 • zamawiajacy przeznaczył na realizację stawkę 16,24 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 14,80 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Urząd Statystyczny w Łodzi


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pt.: „Świadczenie usługi ochrony obiektu Urzędu Statystycznego w Łodzi” numer sprawy: LDZ-WA.271.2.2018

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 13,29 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wybrana oferta ze stawką 12,15 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) pt.: „świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach Zamawiającego przy Placu Zdrojowym 2, mieszczących się w budynku Domu Zdrojowego, położonym w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy nr 6, a także samych pomieszczeń i budynku wraz z ochroną fizyczną wystaw organizowanych w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie” Znak: PGS-US/01/2018.

 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wybrana oferta ze stawką 15,46 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel. 22 826-85-87, 609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, jakie toczyło się przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie. Przedmiotem postępowania były usługi ochrony mienia i obiektu oraz monitoring budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 • wybrana oferta ze stawką 15,46 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i 43 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp“ z zastosowaniem aukcji elektronicznej pt: „Świadczenie usługi ochony mienia obiektów Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola w 2019 r., o numerze postępowania: ZP.26.182.2018.JR

 • najniższa oferta ze stawką 16,03 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania na udzielenie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pt: „Ochrona fizyczna osób i mienia znajdującego się na nieruchomościach administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy“ nr sprawy: 1/US/2018

 • wybrana oferta ze stawką 16,08 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Instytut Żywienia i Żywności im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, na: „Usługę ochrony osób i mienia w obiektach Instytutu Żywności i Żywienia przy ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie”– znak sprawy: IZZ/1/ZP/18.

 • zamawiajacy przeznaczył na realizację stawkę 16,24 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 14,80 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Urząd Statystyczny w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pt.: „Świadczenie usługi ochrony obiektu Urzędu Statystycznego w Łodzi” numer sprawy: LDZ-WA.271.2.2018

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 13,29 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wybrana oferta ze stawką 12,15 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) pt.: „świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach Zamawiającego przy Placu Zdrojowym 2, mieszczących się w budynku Domu Zdrojowego, położonym w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy nr 6, a także samych pomieszczeń i budynku wraz z ochroną fizyczną wystaw organizowanych w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie” Znak: PGS-US/01/2018.

 • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wybrana oferta ze stawką 15,46 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter