ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o.


Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia CPV: 79 71 00 00 – 4.

 • Zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 12,47 zł netto/rbh
 • Wybrana oferta ze stawką 14,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Teatr Lalka


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) na „Ochronę mienia na terenie Teatru Lalka“.

 • wybrana oferta ze stawką 15,34 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ


Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4” - Znak sprawy: DAGZ.261.1.1.2019.

 • wybrana oferta ze stawką 15,50 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Stadion Miejski w Białymstoku


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity) pt.: „Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1” – DRS-271-14/2018.

 • wybrana oferta ze stawką 15,15 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 2018 r., poz. 1986) pt.: „ Ochrona obiektów, osób i mienia Instytutu Spawalnictwa” – znak sprawy: 1/2019.

 • wybrana oferta ze stawką 13,65 zł netto/rbh

Link do strony postępowania - kliknij tutaj

Czytaj więcej

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986) pt.: „Usługę ochrony osób i mienia w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy” – numer sprawy: GOZ-2214-11/18.

 • wybrana oferta ze stawką 12,79 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia CPV: 79 71 00 00 – 4.

 • Zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 12,47 zł netto/rbh
 • Wybrana oferta ze stawką 14,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Teatr Lalka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) na „Ochronę mienia na terenie Teatru Lalka“.

 • wybrana oferta ze stawką 15,34 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 


Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Ochronę mienia i osób w siedzibie MOW NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4” - Znak sprawy: DAGZ.261.1.1.2019.

 • wybrana oferta ze stawką 15,50 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Stadion Miejski w Białymstoku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity) pt.: „Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1” – DRS-271-14/2018.

 • wybrana oferta ze stawką 15,15 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj


Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 2018 r., poz. 1986) pt.: „ Ochrona obiektów, osób i mienia Instytutu Spawalnictwa” – znak sprawy: 1/2019.

 • wybrana oferta ze stawką 13,65 zł netto/rbh

Link do strony postępowania - kliknij tutaj


Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986) pt.: „Usługę ochrony osób i mienia w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy” – numer sprawy: GOZ-2214-11/18.

 • wybrana oferta ze stawką 12,79 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter