ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel. 22 826-85-87, 609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Teatr Syrena


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą” pt: „Zapewnienie ochrony osób i mienia w budynku Teatru Syrena“, nr sprawy: 01/2018

 • wybrana oferta ze stawką 14,49 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO pt: „Ochrona fizyczna obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie” o numerze sprawy: BOS-KS/PS/1/2018

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 16,65 zł netto/rbh
 • najniższa oferta ze stawką 14,35 zl netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów  i mienia Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, sprawowana w formie ochrony fizycznej z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego oraz monitorowanie sygnałów pochodzących z zainstalowanego systemu alarmowego, nr sprawy: 6/U/2018

 • zamawiający przeznaczył na realizację 14,93 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 14,69 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz o regulamin udzielania  zamówień na usługi społeczne funkcjonujące u Zamawiającego, o wartości większej niż 30 000 euro i mniejszej niż 750 000,00 pt: Ochrona terenu i obiektów IchF PAN i IchO PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, o numerze sprawy: ZP-2402-2/18

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 16,48 zł netto/rbh
 • najniższa oferta ze stawką 14,90 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Kancelaria Senatu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 750 000,00 euro na Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach, przy ul. Smolnej 12, w Warszawie (numer  sprawy: BPKO.ZZP.350.13.2018) 

 • najniższa oferta ze stawką 14,62 zł netto/rbh
Czytaj więcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi


Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), o wartosci zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro, o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochronę osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi, numer postępowania: 530000/271/5/2017/CZP-Ł2​

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę: część 1 – 16,89 zł netto/rbh, część  – 16,24 zł netto/rbh, część 3 – 16,24 zł netto/rbh, część 4 – 16,24 zł netto/rbh, część 5 – 16,24 zł netto/rbh, część 6 – 16,74 zł netto/rbh, część 7 – 16,24 zł netto/rbh
 • najniższa oferta: część 1 - 13,09 zł netto/rbh; część 2 - 13,59 zł netto/rbh; część 3 - 12,42 zł netto/rbh; część 4 - 11,59 zł netto/rbh; część 5 - 11,87 zł netto/rbh; część 6 - 11,87 zł netto/rbh; część 7 - 11,88 zł netto/rbh.   

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel. 22 826-85-87, 609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Teatr Syrena

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą” pt: „Zapewnienie ochrony osób i mienia w budynku Teatru Syrena“, nr sprawy: 01/2018

 • wybrana oferta ze stawką 14,49 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO pt: „Ochrona fizyczna obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie” o numerze sprawy: BOS-KS/PS/1/2018

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 16,65 zł netto/rbh
 • najniższa oferta ze stawką 14,35 zl netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów  i mienia Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, sprawowana w formie ochrony fizycznej z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego oraz monitorowanie sygnałów pochodzących z zainstalowanego systemu alarmowego, nr sprawy: 6/U/2018

 • zamawiający przeznaczył na realizację 14,93 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 14,69 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz o regulamin udzielania  zamówień na usługi społeczne funkcjonujące u Zamawiającego, o wartości większej niż 30 000 euro i mniejszej niż 750 000,00 pt: Ochrona terenu i obiektów IchF PAN i IchO PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, o numerze sprawy: ZP-2402-2/18

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 16,48 zł netto/rbh
 • najniższa oferta ze stawką 14,90 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Kancelaria Senatu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 750 000,00 euro na Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach, przy ul. Smolnej 12, w Warszawie (numer  sprawy: BPKO.ZZP.350.13.2018) 

 • najniższa oferta ze stawką 14,62 zł netto/rbh

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi

Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), o wartosci zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro, o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochronę osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi, numer postępowania: 530000/271/5/2017/CZP-Ł2​

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę: część 1 – 16,89 zł netto/rbh, część  – 16,24 zł netto/rbh, część 3 – 16,24 zł netto/rbh, część 4 – 16,24 zł netto/rbh, część 5 – 16,24 zł netto/rbh, część 6 – 16,74 zł netto/rbh, część 7 – 16,24 zł netto/rbh
 • najniższa oferta: część 1 - 13,09 zł netto/rbh; część 2 - 13,59 zł netto/rbh; część 3 - 12,42 zł netto/rbh; część 4 - 11,59 zł netto/rbh; część 5 - 11,87 zł netto/rbh; część 6 - 11,87 zł netto/rbh; część 7 - 11,88 zł netto/rbh.   

Link do postępowania tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter