ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Filharmonia Łódzka


Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej (ZP/14/2018)

 • wybrana oferta 13,32 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Sąd Rejonowy w Świdnicy


Postępowanie na podstawie wewnętrznej procedury zgodnej z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pt.: „Stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 oraz ochrona doraźna obiektów będących w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Świdnicy zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Inwalidów Wojennych (ochrona mienia)

 • wybrana oferta ze stawką 14,53 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu


Postępowanie na usługi społeczne: Ochrona osób i mienia 5 obiektów Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – numer sprawy: 0201-ILZ.260.51.2017

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Polska Agencja Prasowa


Stanowisko Polskiego Zawiązku Pracodawców Ochrona (PZPO) w przedmiocie ogłoszenia nr 507841-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Polskiej Agencji Prasowej S.A. w zakresie zamówienia publicznego: Usługa ochrony osób i mienia na terenie siedziby PAP S.A. w Warszawie

Unieważnienie postępowania

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Przewozy Regionalne Sp. z o.o.


Zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu na świadczenie usług ochrony nieruchomości, nr PZP!-25-12/2018

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

MOSiR w Częstochowie


Postępowanie o udzielenie zapytania o cenę na: „Ochronę wyznaczonych obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie“

 • wybrana oferta ze stawką:
  - 14,20 zł netto/rbh - pracownik kwalifikowany
  - 10,50 zł netto/rbh - dozorca
Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Filharmonia Łódzka

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na: usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej (ZP/14/2018)

 • wybrana oferta 13,32 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Sąd Rejonowy w Świdnicy

Postępowanie na podstawie wewnętrznej procedury zgodnej z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pt.: „Stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 oraz ochrona doraźna obiektów będących w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Świdnicy zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Inwalidów Wojennych (ochrona mienia)

 • wybrana oferta ze stawką 14,53 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Postępowanie na usługi społeczne: Ochrona osób i mienia 5 obiektów Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – numer sprawy: 0201-ILZ.260.51.2017

Link do postępowania tutaj


Polska Agencja Prasowa

Stanowisko Polskiego Zawiązku Pracodawców Ochrona (PZPO) w przedmiocie ogłoszenia nr 507841-N-2018 z dnia 2018-01-19 r. Polskiej Agencji Prasowej S.A. w zakresie zamówienia publicznego: Usługa ochrony osób i mienia na terenie siedziby PAP S.A. w Warszawie

Unieważnienie postępowania

Link do strony postępowania tutaj


Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu na świadczenie usług ochrony nieruchomości, nr PZP!-25-12/2018

Link do strony postępowania tutaj


MOSiR w Częstochowie

Postępowanie o udzielenie zapytania o cenę na: „Ochronę wyznaczonych obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie“

 • wybrana oferta ze stawką:
  - 14,20 zł netto/rbh - pracownik kwalifikowany
  - 10,50 zł netto/rbh - dozorca

federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter