ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel. 22 826-85-87, 609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi


Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), o wartosci zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro, o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochronę osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi, numer postępowania: 530000/271/5/2017/CZP-Ł2​

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę: część 1 – 16,89 zł netto/rbh, część  – 16,24 zł netto/rbh, część 3 – 16,24 zł netto/rbh, część 4 – 16,24 zł netto/rbh, część 5 – 16,24 zł netto/rbh, część 6 – 16,74 zł netto/rbh, część 7 – 16,24 zł netto/rbh
 • najniższa oferta: część 1 - 13,09 zł netto/rbh; część 2 - 13,59 zł netto/rbh; część 3 - 12,42 zł netto/rbh; część 4 - 11,59 zł netto/rbh; część 5 - 11,87 zł netto/rbh; część 6 - 11,87 zł netto/rbh; część 7 - 11,88 zł netto/rbh.   

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna we Wrocławiu


Postępowanie publiczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamóweiń publicznych (tekst jednolisty Dz. U. 2017 r., poz. 1579) na całodobową usługę ochrony osób oraz dozoru mienia i obiektów realizowaną dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; nr sprawy: nr sprawy: G281-1/2018

 • wybrana oferta ze stawką 12,99 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Urząd Miasta Zielona Góra


Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 221.000 euro pn. ZADANIE 2: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA I OSÓB, MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W BUDYNKACH MIASTA ZIELONA GÓRA – URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA

 • wybrana oferta ze stawką 9,41 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Urząd Miasta Tarnobrzeg


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Ochrona i dozór budynków administracyjnych, usługa monitorowania i konserwacji systemów alarmowych Urzędu Miasta Tarnobrzega” znak sprawy: BZP-I.271.100.2017

 • wybrana oferta ze stawką 14,35 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, znak sprawy: AG.26.1.2.2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 13,09 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 13,01 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 poz. 1020) oraz w sprawach nie uregulowanych ustawą przepisami ustawy Kodeks cywilny „Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)” Sprawa Zp_22/2017

 • wybrana oferta ze stawkami:
  zadanie 7 - 14,82 zł netto/rbh;
  zadanie 8 - 14,58 zł netto/rbh;
  zadanie 9 - 16,17 zł netto/rbh.

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel. 22 826-85-87, 609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi

Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), o wartosci zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 750 000 euro, o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochronę osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi, numer postępowania: 530000/271/5/2017/CZP-Ł2​

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę: część 1 – 16,89 zł netto/rbh, część  – 16,24 zł netto/rbh, część 3 – 16,24 zł netto/rbh, część 4 – 16,24 zł netto/rbh, część 5 – 16,24 zł netto/rbh, część 6 – 16,74 zł netto/rbh, część 7 – 16,24 zł netto/rbh
 • najniższa oferta: część 1 - 13,09 zł netto/rbh; część 2 - 13,59 zł netto/rbh; część 3 - 12,42 zł netto/rbh; część 4 - 11,59 zł netto/rbh; część 5 - 11,87 zł netto/rbh; część 6 - 11,87 zł netto/rbh; część 7 - 11,88 zł netto/rbh.   

Link do postępowania tutaj


Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna we Wrocławiu

Postępowanie publiczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamóweiń publicznych (tekst jednolisty Dz. U. 2017 r., poz. 1579) na całodobową usługę ochrony osób oraz dozoru mienia i obiektów realizowaną dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; nr sprawy: nr sprawy: G281-1/2018

 • wybrana oferta ze stawką 12,99 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Urząd Miasta Zielona Góra

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 221.000 euro pn. ZADANIE 2: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA I OSÓB, MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W BUDYNKACH MIASTA ZIELONA GÓRA – URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA

 • wybrana oferta ze stawką 9,41 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Urząd Miasta Tarnobrzeg

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Ochrona i dozór budynków administracyjnych, usługa monitorowania i konserwacji systemów alarmowych Urzędu Miasta Tarnobrzega” znak sprawy: BZP-I.271.100.2017

 • wybrana oferta ze stawką 14,35 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, znak sprawy: AG.26.1.2.2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 13,09 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 13,01 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP” (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 poz. 1020) oraz w sprawach nie uregulowanych ustawą przepisami ustawy Kodeks cywilny „Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)” Sprawa Zp_22/2017

 • wybrana oferta ze stawkami:
  zadanie 7 - 14,82 zł netto/rbh;
  zadanie 8 - 14,58 zł netto/rbh;
  zadanie 9 - 16,17 zł netto/rbh.

Link do strony postępowania tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter