ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel. 22 826-85-87, 609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986) pt.: „Usługę ochrony osób i mienia w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy” – numer sprawy: GOZ-2214-11/18.

 • wybrana oferta ze stawką 12,79 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO pt.: „Ochrona osób i mienia Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli”, zna sprawy: ZP.271/US/1/2018.

 • zamawiajacy przeznaczył na realizację stawkę 14,32 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 12,03 zł netto/rbh
Czytaj więcej

BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO pt: „Ochrona fizyczna obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie” o numerze sprawy: BOS-KS/PS/1/2018

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 16,65 zł netto/rbh
 • najniższa oferta ze stawką 14,35 zl netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Sąd Apelacyjny w Łodzi


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie postępowania o zamówienie publiczne na usługę społeczną prowadzoną na zasadach określonych art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych pt.: „Usługę ochrony fizycznej budynku i działki zlokalizowanych w Łodzi przy al. Kościuszki 65 wraz z usługą utrzymywania czystości wokół posesji” nr G.XIII.2310-203/18.

 • wybrana oferta ze stawką 12,37 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Dom Kultury Śródmieście w Warszawie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania o zamówienie publiczne na usługi społeczne podstawa art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)pt.: „Zapewnienie ochrony osób i mienia w siedzibie Głównej Domu Kultury Śródmieście w Warszawie przy ul. Smolnej 9 od 7 stycznia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r.“ nr sprawy: ADM.26.1.2018.

 • wybrana oferta ze stawką 16,82 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Sąd Rejonowy w Bełchatowie


Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, jakie toczyło się przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie. Przedmiotem postępowania były usługi ochrony mienia i obiektu oraz monitoring budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 • wybrana oferta ze stawką 15,46 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel. 22 826-85-87, 609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986) pt.: „Usługę ochrony osób i mienia w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy” – numer sprawy: GOZ-2214-11/18.

 • wybrana oferta ze stawką 12,79 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj


Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO pt.: „Ochrona osób i mienia Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli”, zna sprawy: ZP.271/US/1/2018.

 • zamawiajacy przeznaczył na realizację stawkę 14,32 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 12,03 zł netto/rbh

BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO pt: „Ochrona fizyczna obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie” o numerze sprawy: BOS-KS/PS/1/2018

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 16,65 zł netto/rbh
 • najniższa oferta ze stawką 14,35 zl netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Sąd Apelacyjny w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie postępowania o zamówienie publiczne na usługę społeczną prowadzoną na zasadach określonych art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych pt.: „Usługę ochrony fizycznej budynku i działki zlokalizowanych w Łodzi przy al. Kościuszki 65 wraz z usługą utrzymywania czystości wokół posesji” nr G.XIII.2310-203/18.

 • wybrana oferta ze stawką 12,37 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Dom Kultury Śródmieście w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania o zamówienie publiczne na usługi społeczne podstawa art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)pt.: „Zapewnienie ochrony osób i mienia w siedzibie Głównej Domu Kultury Śródmieście w Warszawie przy ul. Smolnej 9 od 7 stycznia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r.“ nr sprawy: ADM.26.1.2018.

 • wybrana oferta ze stawką 16,82 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, jakie toczyło się przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie. Przedmiotem postępowania były usługi ochrony mienia i obiektu oraz monitoring budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 • wybrana oferta ze stawką 15,46 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter