ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Filharmonia Łódzka


Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy PZP na: usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej (ZP/14/2017).

 • wybrana oferta 16,38 zł brutto/rbh

Link do strony postępowania tutaj 

Czytaj więcej

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna


Postępowanie na usługi społeczne: Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie kompleksowej ochrony obiektów Zamawiającego - ZNAK POSTĘPOWANIA:  3/OHP/2017/BAD/AG.

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 27,39 zł brutto/rbh
 • wybrana oferta 19,68 zł brutto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Targówek


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie nr sprawy: ZGN-P-23/17

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 15,00 zł brutto/rbh
 • najniższa oferta 16,24 zł brutto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z obsługą monitoringu pomieszczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie w budynku przy ul. Inflanckiej 4C Numer sprawy: ZP/761-2/17

 • wybrana oferta 16,56 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie p.n.: „Ochrona fizyczna w budynkach i lokalach gminnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej położonych przy Al. J. Piłsudskiego 92, Sienkiewicza 6a, Skibińskiego 1, Tysiąclecia 20, obiektu po byłej fabryce oraz targowisko przy ul. Tysiąclecia”, nr sprawy: ZP/ZG/MG/006/10/17

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 15,37 zł netto/rbh
 • wybrana oferta 12,49 zł netto/rbh
Czytaj więcej

Łódzki Dom Kultury


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie p.n.: „Fizyczna ochrona obiektu, osób, mienia i otoczenia Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi w 2018, przez 24 godziny na dobę, ze wsparciem grupy interwencyjnej. Fizyczna obsługa szatni w Łódzkim Domu Kultury”

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 14,28 zł netto/rbh
 • wybrana oferta 13,12 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Filharmonia Łódzka

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy PZP na: usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej (ZP/14/2017).

 • wybrana oferta 16,38 zł brutto/rbh

Link do strony postępowania tutaj 


Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Postępowanie na usługi społeczne: Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie kompleksowej ochrony obiektów Zamawiającego - ZNAK POSTĘPOWANIA:  3/OHP/2017/BAD/AG.

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 27,39 zł brutto/rbh
 • wybrana oferta 19,68 zł brutto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Targówek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 9/11 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie nr sprawy: ZGN-P-23/17

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 15,00 zł brutto/rbh
 • najniższa oferta 16,24 zł brutto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Sąd Apelacyjny w Warszawie

Postępowanie prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z obsługą monitoringu pomieszczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie w budynku przy ul. Inflanckiej 4C Numer sprawy: ZP/761-2/17

 • wybrana oferta 16,56 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie p.n.: „Ochrona fizyczna w budynkach i lokalach gminnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej położonych przy Al. J. Piłsudskiego 92, Sienkiewicza 6a, Skibińskiego 1, Tysiąclecia 20, obiektu po byłej fabryce oraz targowisko przy ul. Tysiąclecia”, nr sprawy: ZP/ZG/MG/006/10/17

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 15,37 zł netto/rbh
 • wybrana oferta 12,49 zł netto/rbh

Łódzki Dom Kultury

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie p.n.: „Fizyczna ochrona obiektu, osób, mienia i otoczenia Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi w 2018, przez 24 godziny na dobę, ze wsparciem grupy interwencyjnej. Fizyczna obsługa szatni w Łódzkim Domu Kultury”

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 14,28 zł netto/rbh
 • wybrana oferta 13,12 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter