ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

Działania Związku


PZPOchrona został członkiem Związku Pracodawców Business Centre Club


Polski Związek Pracodawców Ochrona w dniu 6 października 2017 r. został przyjęty do Związku Pracodawców Business Centre Club. Tym samym PZPO nabył statutowe uprawnienie do posiadania reprezentacji w Forum Dialogu ZP BCC.

Czytaj więcej

Zmiany na rynku pracy obowiązujące od stycznia 2018 roku


Inforrmujemy, że wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku wyniesie:
• 2 100 zł brutto w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę, co daje średnioroczną stawkę godzinową na poziomie 12,50 zł (2100 zł / 168 h), a po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne minimalny koszt płacowy na poziomie 17,87 zł.
• 13,70 zł brutto za jedną godzinę pracy wykonywaną w ramach umowy zlecenia, a po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne minimalny koszt płacowy na poziomie 16,40 zł.

Czytaj więcej

Miło nam poinformować o rozpoczęciu współpracy z a&s Polska


a&s Polska jest częścią a&s International, największej na świecie grupy wydawniczej branży security. 

Czytaj więcej

Zmiany na rynku usług ochrony - komunikat PZPO


Podobnie, jak w poprzednich latach Polski Związek Pracodawców Ochrona sygnalizuje zmiany czekające pracodawców, klientów i pracowników w nadchodzącym roku. Naszą intencją jest umożliwienie wszystkim uczestnikom rynku ochrony przygotowania się do funkcjonowania w nowych realiach ekonomicznych.

Czytaj więcej

Pismo do Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. obciążania zleceniobiorców opłatami za umundurowanie, wyposażenie itp.


Polski Związek Pracodawców Ochrona zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie jednoznacznego stanowiska w przedmiocie niedopuszczalności stosowania praktyk polegających na obciążaniu zleceniobiorców opłatami za umundurowanie, wyposażenie, zapewnienie pomieszczeń, itp. w celu wypłaty wynagrodzenia niższego niż minimalna stawka godzinowa.

Czytaj więcej

Nawiązaliśmy współpracę z kolejnym partnerem Ochrona Mienia i Informacji


Dwumiesięcznik branży security. Można w nim znaleźć artykuły na takie tematy jak: zabezpieczenie techniczne i ochrona osób i mienia, bezpieczeństwo informacji, ochrona przeciwpożarowa i wiele innych interesujących materiałów.

Czytaj więcej

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

Działania Związku


PZPOchrona został członkiem Związku Pracodawców Business Centre Club

Polski Związek Pracodawców Ochrona w dniu 6 października 2017 r. został przyjęty do Związku Pracodawców Business Centre Club. Tym samym PZPO nabył statutowe uprawnienie do posiadania reprezentacji w Forum Dialogu ZP BCC.


Zmiany na rynku pracy obowiązujące od stycznia 2018 roku

Inforrmujemy, że wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku wyniesie:
• 2 100 zł brutto w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę, co daje średnioroczną stawkę godzinową na poziomie 12,50 zł (2100 zł / 168 h), a po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne minimalny koszt płacowy na poziomie 17,87 zł.
• 13,70 zł brutto za jedną godzinę pracy wykonywaną w ramach umowy zlecenia, a po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne minimalny koszt płacowy na poziomie 16,40 zł.


Miło nam poinformować o rozpoczęciu współpracy z a&s Polska

a&s Polska jest częścią a&s International, największej na świecie grupy wydawniczej branży security. 


Zmiany na rynku usług ochrony - komunikat PZPO

Podobnie, jak w poprzednich latach Polski Związek Pracodawców Ochrona sygnalizuje zmiany czekające pracodawców, klientów i pracowników w nadchodzącym roku. Naszą intencją jest umożliwienie wszystkim uczestnikom rynku ochrony przygotowania się do funkcjonowania w nowych realiach ekonomicznych.


Pismo do Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. obciążania zleceniobiorców opłatami za umundurowanie, wyposażenie itp.

Polski Związek Pracodawców Ochrona zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie jednoznacznego stanowiska w przedmiocie niedopuszczalności stosowania praktyk polegających na obciążaniu zleceniobiorców opłatami za umundurowanie, wyposażenie, zapewnienie pomieszczeń, itp. w celu wypłaty wynagrodzenia niższego niż minimalna stawka godzinowa.


Nawiązaliśmy współpracę z kolejnym partnerem Ochrona Mienia i Informacji

Dwumiesięcznik branży security. Można w nim znaleźć artykuły na takie tematy jak: zabezpieczenie techniczne i ochrona osób i mienia, bezpieczeństwo informacji, ochrona przeciwpożarowa i wiele innych interesujących materiałów.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter