ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

iExpertTo lider rynku ubezpieczeń dla profesjonalistów. Zapewnia specjalistyczną i wszechstronną ochronę wykonywanej pracy, oferując ubezpieczenia obowiązkowe i nadwyżkowe.
Każdego roku ubezpiecza ponad 50 tys. specjalistów umożliwiając im efektywne prowadzenie działalności zawodowej.

Najczęściej występuje, jako multiagent, przenosząc tym samym koszty rozwiązań z Klienta na ubezpieczyciela. Oferuje produkty 6 renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych: PZU, Warta, AXA, Generali, Concordia. Działa jednak niezależnie i nie jest powiązany z żadnym ubezpieczycielem na polskim rynku.

iExpert.pl jest jednym z najlepiej ubezpieczonych pośredników działających w Polsce. Polisa ubezpieczenia OC firmy jest zawarta na sumę 5.000.000 EUR.

Zapraszamy na www.iexpert.pl