ul. Śmiała 26   01-523 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

Dialog społeczny


Nowe forum dialogu społecznego


W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. Rada będzie nowym forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, zastępując Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Czytaj więcej

Business Centre Club zaprosił Polski Związek Pracodawców Ochrona na konferencję poświęconą dialogowi społecznemu, która odbyła się 27 kwietnia 2015 roku


Spotkanie zatytułowane Dialog społeczny ostatnich lat widziany oczami jego uczestników - studium pokonania konfliktu i kryzysu prowadził wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu d.s. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji Zbigniew Żurek. Uczestniczyli w nim, między innymi: prof. dr hab. Jacek Męcina sekretarz stanu w MPiPS oraz Anna Grabowska z Forum Związków Zawodowych. PZPO reprezentowała doradca d.s. prawnych Anna Korus.

Czytaj więcej

Dialog społeczny


1. W tym bloku tematycznym zamierzamy przedstawiać informacje dotyczące:

  • ważniejszych uzgodnień pomiędzy PZPO i związkami zawodowymi pracowników ochrony,
  • przedsięwzięć podejmowanych przez pracodawców i związki zawodowe pracowników ochrony,
  • podejmowanych przez związki zawodowe pracowników ochrony akcji protestacyjnych przeciwko firmom branżowym,
  • stanowiska Związku w sprawie kluczowych problemów występujących w branży

2. Dialog społeczny pobierz

3. Porozumienie z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ "Solidarność" Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania pobierz

4. Komunikat o zasadach współpracy pobierz

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

Dialog społeczny


Nowe forum dialogu społecznego

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. Rada będzie nowym forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, zastępując Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.


Business Centre Club zaprosił Polski Związek Pracodawców Ochrona na konferencję poświęconą dialogowi społecznemu, która odbyła się 27 kwietnia 2015 roku

Spotkanie zatytułowane Dialog społeczny ostatnich lat widziany oczami jego uczestników - studium pokonania konfliktu i kryzysu prowadził wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu d.s. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji Zbigniew Żurek. Uczestniczyli w nim, między innymi: prof. dr hab. Jacek Męcina sekretarz stanu w MPiPS oraz Anna Grabowska z Forum Związków Zawodowych. PZPO reprezentowała doradca d.s. prawnych Anna Korus.


Dialog społeczny

1. W tym bloku tematycznym zamierzamy przedstawiać informacje dotyczące:

  • ważniejszych uzgodnień pomiędzy PZPO i związkami zawodowymi pracowników ochrony,
  • przedsięwzięć podejmowanych przez pracodawców i związki zawodowe pracowników ochrony,
  • podejmowanych przez związki zawodowe pracowników ochrony akcji protestacyjnych przeciwko firmom branżowym,
  • stanowiska Związku w sprawie kluczowych problemów występujących w branży

2. Dialog społeczny pobierz

3. Porozumienie z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ "Solidarność" Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania pobierz

4. Komunikat o zasadach współpracy pobierz


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter