ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

Branżowe akty prawne


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie legitymacji wydawanych pracownikom wewnętrznej służby ochrony

 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60)

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.


w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony

(Dz.U. 2016 poz. 103 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r.


w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

(Dz.U. z 2013 r. poz. 447 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r.


W sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony

(Dz.U. 2013, nr 0, poz. 1592 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r.


w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych

(Dz.U. 2012 poz. 557 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r.


w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej

(Dz.U. 1999 nr 60 poz. 647 z późn. zm.)

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

Branżowe akty prawne


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie legitymacji wydawanych pracownikom wewnętrznej służby ochrony

 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony

(Dz.U. 2016 poz. 103 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

(Dz.U. z 2013 r. poz. 447 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r.

W sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony

(Dz.U. 2013, nr 0, poz. 1592 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych

(Dz.U. 2012 poz. 557 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r.

w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu Obrony Narodowej

(Dz.U. 1999 nr 60 poz. 647 z późn. zm.)


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter