ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Art. 15e ustawy CIT – wiele usług, jeszcze więcej wątpliwości


Zakres zastosowania ograniczeń z art. 15e ustawy CIT jest szeroki. Obejmuje on bowiem m.in. koszty usług doradczych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych i ubezpieczeń, ale także „usługi o podobnym charakterze”.

Zawarte w przepisie sformułowanie „usługi o podobnym charakterze” sprawia, że ustalenie listy usług podlegających limitowaniu bywa problematyczne. W praktyce gospodarczej podatnicy nabywają różne usługi posiadające pewne cechy wspólne z usługami wymienionymi w tym przepisie. Organy podatkowe i sądy administracyjne zdążyły się już wypowiedzieć na temat kosztów szeregu usług znajdujących się w tym „szarym” obszarze.

Koszty delegowanych pracowników

Zdarza się, że podatnicy działający w ramach grupy kapitałowej ponoszą koszty wynagrodzeń pracowników innej spółki z grupy, którzy zostali delegowani do wykonywania pracy na ich rzecz. Taka delegacja ma zwykle charakter czasowy. Delegowani pracownicy są często pracownikami tzw. wyższego szczebla – są to np. prezesi, dyrektorzy, menedżerowie – którzy biorą udział w zarządzaniu całym podmiotem lub też jego określoną komórką organizacyjną.

Artykuł 15e ustawy CIT obejmuje swoim zakresem usługi zarządzania i świadczenia o podobnym charakterze. Pytanie brzmi – czy koszty wynagrodzeń delegowanych zarządzających pracowników stanowią zapłatę za takie świadczenia?

Organy podatkowe i sądy administracyjne uważają, że tak. W ich ocenie zakres i charakter czynności wykonywanych przez takich pracowników, jak również ich profil zawodowy, świadczą o tym, że w ramach oddelegowania nabywana jest usługa o charakterze podobnym do usług zarządzania. Nie ma bowiem istotnej jakościowej różnicy pomiędzy nabyciem od podmiotu zewnętrznego usług zarządzania, a wynajmem personelu trudniącego się zarządzaniem. Oznacza to, że ponoszone koszty wynagrodzenia takich pracowników podlegają ograniczeniom z art. 15e ustawy CIT. Jeżeli chodzi o pracowników tzw. niższego szczebla – możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wypłacanego im wynagrodzenia nie budzi wątpliwości.

ZA: enodo.pl, Jaroslaw Jozefowski, 6 czerwca 2019 r., więcej tutaj

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Art. 15e ustawy CIT – wiele usług, jeszcze więcej wątpliwości

Zakres zastosowania ograniczeń z art. 15e ustawy CIT jest szeroki. Obejmuje on bowiem m.in. koszty usług doradczych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych i ubezpieczeń, ale także „usługi o podobnym charakterze”.

Zawarte w przepisie sformułowanie „usługi o podobnym charakterze” sprawia, że ustalenie listy usług podlegających limitowaniu bywa problematyczne. W praktyce gospodarczej podatnicy nabywają różne usługi posiadające pewne cechy wspólne z usługami wymienionymi w tym przepisie. Organy podatkowe i sądy administracyjne zdążyły się już wypowiedzieć na temat kosztów szeregu usług znajdujących się w tym „szarym” obszarze.

Koszty delegowanych pracowników

Zdarza się, że podatnicy działający w ramach grupy kapitałowej ponoszą koszty wynagrodzeń pracowników innej spółki z grupy, którzy zostali delegowani do wykonywania pracy na ich rzecz. Taka delegacja ma zwykle charakter czasowy. Delegowani pracownicy są często pracownikami tzw. wyższego szczebla – są to np. prezesi, dyrektorzy, menedżerowie – którzy biorą udział w zarządzaniu całym podmiotem lub też jego określoną komórką organizacyjną.

Artykuł 15e ustawy CIT obejmuje swoim zakresem usługi zarządzania i świadczenia o podobnym charakterze. Pytanie brzmi – czy koszty wynagrodzeń delegowanych zarządzających pracowników stanowią zapłatę za takie świadczenia?

Organy podatkowe i sądy administracyjne uważają, że tak. W ich ocenie zakres i charakter czynności wykonywanych przez takich pracowników, jak również ich profil zawodowy, świadczą o tym, że w ramach oddelegowania nabywana jest usługa o charakterze podobnym do usług zarządzania. Nie ma bowiem istotnej jakościowej różnicy pomiędzy nabyciem od podmiotu zewnętrznego usług zarządzania, a wynajmem personelu trudniącego się zarządzaniem. Oznacza to, że ponoszone koszty wynagrodzenia takich pracowników podlegają ograniczeniom z art. 15e ustawy CIT. Jeżeli chodzi o pracowników tzw. niższego szczebla – możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wypłacanego im wynagrodzenia nie budzi wątpliwości.

ZA: enodo.pl, Jaroslaw Jozefowski, 6 czerwca 2019 r., więcej tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter