Polski Związaek Pracodawców Ochrona
  • ul. Śmiała 26,
  • 01-523 Warszawa,
  • tel. 22 826-85-87
  • biuro@pzpochrona.pl

Aktualności

Pracodawcy do Szydło: przetargi publiczne tylko z klauzulami społecznymi i prawem pracy

Pracodawcy chcą, aby premier Szydło zobowiązała urzędników do stosowania klauzul społecznych w przetargach.
Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie podjęła w czwartek uchwałę, w której związkowcy i pracodawcy zwracają się do premier Beaty Szydło o podjęcie działań w zakresie zamówień publicznych. 

Pozwali sąsiadów za zamontowanie kamer. Przegrali

Gdy młode małżeństwo zamontowało kamery nad wejściem do domu, bo ktoś niszczył ich samochody, kopał piłką w drzwi i dewastował je, skonfliktowani z nimi od lat sąsiedzi postanowili pozwać ich za naruszenie dóbr osobistych. Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował, że prawo do spokojnego zamieszkania i ochrony mienia jest ważniejsze i pozew oddalił.

1,19 zł za godzinę. Tyle dostawała za ochronę budynku. Zleceniodawcą był... opolski ratusz (felieton)

Bezdomna i chora kobieta za ponad 400 godzin pracy w charakterze ochroniarza miała dostać przelew na kwotę 500 zł. To... 1,19 zł za godzinę. Zatrudniała ją zewnętrzna firma wynajęta przez opolski ratusz. Sprawę nagłośniła Katarzyna Duda oraz dziennikarze "Nowej Trybuny Opolskiej". Dzisiaj urząd twierdzi, że problemu nie ma.

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych. Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert zawierających cenę netto roboczogodziny usługi ochrony niższą niż koszty jej wytworzenia.

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie oraz obchody 25-lecia działalności PZPO!

W tym roku spotykamy się w dniach 6-7 czerwca w hotelu Warszawianka w Jachrance.

ZUS ściąga składki ze zleceń sprzed lat, wielu firmom grozi bankructwo, milion pracowników dostanie po kieszeni

Chodzi o kilkanaście tysięcy firm działających w branży usług, m.in.: sprzątania, ochroniarskich, budownictwa czy kateringu. ZUS zaczął szczegółowo sprawdzać kontrakty cywilnoprawne, od lat powszechnie stosowane jako podstawa zatrudnienia. Kontrolerzy szukają przypadków, gdy składki były zapłacone od umowy podpisanej ze zleceniobiorcą np. na 50 czy 100 zł.

ZUS kwestionuje pozorne umowy i żąda od nich składek

Kontrolerzy juz teraz mają wątpliowści weryfikowania umów bez sprzed lat. Niebawem uzyskają kolejne uprawnienia. 

Na mopa, na podwójną listę, na gębę... Jak jeszcze jesteśmy okradani z pieniędzy?

W 20 proc. skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy przedsiębiorstw źle się dzieje: minimalna stawka godzinowa nie jest respektowana, a pomysłowość pracodawców przy obchodzeniu nowych przepisów nie zna granic. Problem może być poważniejszy, bo wielu pracowników siedzi cicho, licząc, że jakoś to będzie.

Stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Ochrona w sprawie stosowanych na rynku praktyk obciążania zleceniobiorców obowiązkowymi opłatami, zmniejszającymi w efekcie należne wynagrodzenie

Polski Związek Pracodawców Ochrona: dokonywanie potrąceń polegających na obciążaniu zleceniobiorców opłatami za: umundurowanie, wyposażenie, zapewnienie pomieszczeń, itp. w celu wypłaty na rzecz tych zleceniobiorców wynagrodzenia niższego niż minimalna stawka godzinowa, powinno być uznane za sprzeczne z Ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265).