Aktualności

Donosy i rutynowe kontrole: Inspekcja pracy prześwietli PPK

Na pierwszy ogień pójdą duże firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Będą one musiały stosować nowe przepisy właśnie od 1 lipca.

Szatniarz, portier, sprzątacz i ogrodnik w jednym. Oto ochroniarze w Polsce

Ochroniarze w Polsce zwykle mogą liczyć na około 2 tys. zł pensji.

Mały ZUS to kolejny bubel prawny

Większość drobnych przedsiębiorców nie skorzysta z niższych składek, bo nawet nie wie o krótkim terminie na wniosek.

Pracownicze Plany Kapitałowe to rewolucja dla firm. Warto się do niej przygotować

2,8 mln firm czeka prawdziwa rewolucja. Pracownicze Plany Kapitałowe to dla nich zupełnie nowe obowiązki. Część nowości będzie trzeba wprowadzać już od połowy przyszłego roku.

Firma AMODEUS Sp. z o.o. dołączyła do Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

Zamówienia publiczne: Wydatki na PPK dają podstawę, by żądać wyższego wynagrodzenia

Firmy, które wprowadzą PPK, będą mogły renegocjować umowy o zamówienia publiczne, a nawet rozwiązać je bez konsekwencji.

Firmy zapłacą miliardy złotych za oskładkowanie wszystkich zleceń

O 4 mld zł mogą się zwiększyć wpływy ze składek od umów zlecenia, jeśli rząd zdecyduje się na objęcie składkami każdej z nich.

Sprzeciw polskich przedsiębiorców

Polski Związek Pracodawców Ochrona wyrażają stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań przewidzianych w przygotowywanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Zmiany na rynku pracy obowiązujące od stycznia 2019 roku

W dniu 11 września br. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r.

Śmieciówka będzie etatem. Projekt już prawie gotowy

Inspektorzy PIP będą mogli zmuszać firmy do zatrudniania na etatach

Jesteśmy członkiem: