ul. Poznańska 3/12, 00-680 Warszawa, tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

Szanowni Państwo,

Polski Związek Pracodawców Ochrona to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja skupiająca wiodących pracodawców branży bezpieczeństwa w Polsce.

Podstawowy cel naszych działań, to ochrona praw pracodawców i reprezentacja ich interesów wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego.

Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu uregulowań prawnych, kreowaniu najwyższych standardów rynkowych oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa prywatnego i publicznego. Szczególną uwagę zwracamy na fakt, że ochrona osób i mienia jest nie tylko istotnym elementem życia gospodarczego, ale także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.

federacja przedsiebiorców

Zapisz się na newsletter

Mobilny punkt konsultacyjny

Mobilny punkt konsultacyjny

Zapisz się w 3 krokach

Zapisz się w 3 krokach

Kalendarium wydarzeń branżowych

Kalendarium wydarzeń branżowych

AKTUALNOŚCI

Lewiatan: Zamówienia publiczne: należy jak najszybciej zakończyć renegocjacje obowiązujących długoterminowych kontraktów

Intencją Ustawodawcy było zabezpieczenie interesu pracowników. Jednak – bez renegocjacji długoterminowych umów – cel ten nie zostanie osiągnięty.

Czytaj więcej

INTERWENCJE

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert zawierających cenę netto roboczogodziny usługi ochrony niższą niż koszty jej wytworzenia.

Czytaj więcej

Rząd wprowadził minimalną płacę 13 zł za godzinę. Szpitale nie mają na nią pieniędzy

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej miało postawić tamę rażąco niskim wynagrodzeniom okazuje się jednak, że do wdrożenia w życie nowego prawa najbardziej nieprzygotowana jest administracja publiczna.

Czytaj więcej

Polski Związek Pracodawców Ochrona popiera kampanię Polskiej Rady Centrów Handlowych: Tak dla otwartych niedziel

Celem akcji jest przekazanie społeczeństwu merytorycznych danych ukazujących, dlaczego zakaz handlu będzie miał negatywne konsekwencje.

Czytaj więcej

Przetargi na ochronę bez klauzul społecznych

Prezes Tomasz Wojak komentuje brak wymogu stosowania kryteriów pozacenowych i zatrudniania pracowników ochrony na etat, przy zamówieniach na kwoty do 3,85 mln zł brutto, w Gazecie Prawnej.

Czytaj więcej

Prawo zamówień publicznych. Usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy. PZP obowiązuje dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż 750.000 euro

Czytaj więcej

SN: Wydawanie kluczy musi być oskładkowane. Koniec z zatrudnianiem ochroniarzy na umowie o dzieło?

Pracownicy ochrony podlegają ubezpieczeniu społecznemu - stwierdził Sąd Najwyższy. Nie mogą być więc zatrudniani na umowie o dzieło.

Czytaj więcej

Zakaz handlu w niedzielę: Zwolnienia dotkną 50 tys. osób?

Zgłoszony przez związki zawodowe projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowe wolne niedziele w handlu może skutkować zwolnieniami - komentarz prezesa PZPO Tomasza Wojaka, wiceprzewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Czytaj więcej


  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Poznańska 3/12, 00-680 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

Szanowni Państwo,

Polski Związek Pracodawców Ochrona to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja skupiająca wiodących pracodawców branży bezpieczeństwa w Polsce.

Podstawowy cel naszych działań, to ochrona praw pracodawców i reprezentacja ich interesów wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego.

Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu uregulowań prawnych, kreowaniu najwyższych standardów rynkowych oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa prywatnego i publicznego. Szczególną uwagę zwracamy na fakt, że ochrona osób i mienia jest nie tylko istotnym elementem życia gospodarczego, ale także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.

AKTUALNOŚCI
Lewiatan: Zamówienia publiczne: należy jak najszybciej zakończyć renegocjacje obowiązujących długoterminowych kontraktów
Intencją Ustawodawcy było zabezpieczenie interesu pracowników. Jednak – bez renegocjacji długoterminowych umów – cel ten nie zostanie osiągnięty.
INTERWENCJE
Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert zawierających cenę netto roboczogodziny usługi ochrony niższą niż koszty jej wytworzenia.
Rząd wprowadził minimalną płacę 13 zł za godzinę. Szpitale nie mają na nią pieniędzy
Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej miało postawić tamę rażąco niskim wynagrodzeniom okazuje się jednak, że do wdrożenia w życie nowego prawa najbardziej nieprzygotowana jest administracja publiczna.
Polski Związek Pracodawców Ochrona popiera kampanię Polskiej Rady Centrów Handlowych: Tak dla otwartych niedziel
Celem akcji jest przekazanie społeczeństwu merytorycznych danych ukazujących, dlaczego zakaz handlu będzie miał negatywne konsekwencje.
Przetargi na ochronę bez klauzul społecznych
Prezes Tomasz Wojak komentuje brak wymogu stosowania kryteriów pozacenowych i zatrudniania pracowników ochrony na etat, przy zamówieniach na kwoty do 3,85 mln zł brutto, w Gazecie Prawnej.
Prawo zamówień publicznych. Usługi ochrony jako usługi społeczne
W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy. PZP obowiązuje dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż 750.000 euro
SN: Wydawanie kluczy musi być oskładkowane. Koniec z zatrudnianiem ochroniarzy na umowie o dzieło?
Pracownicy ochrony podlegają ubezpieczeniu społecznemu - stwierdził Sąd Najwyższy. Nie mogą być więc zatrudniani na umowie o dzieło.
Zakaz handlu w niedzielę: Zwolnienia dotkną 50 tys. osób?
Zgłoszony przez związki zawodowe projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowe wolne niedziele w handlu może skutkować zwolnieniami - komentarz prezesa PZPO Tomasza Wojaka, wiceprzewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich.
federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter
Mobilny punkt konsultacyjny

Mobilny punkt konsultacyjny

Zapisz się w 3 krokach

Zapisz się w 3 krokach

Kalendarium wydarzeń branżowych

Kalendarium wydarzeń branżowych