ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa, tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

Szanowni Państwo,

 

Polski Związek Pracodawców Ochrona to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja skupiająca wiodących pracodawców branży bezpieczeństwa w Polsce.

Podstawowy cel naszych działań, to ochrona praw pracodawców i reprezentacja ich interesów wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego.

Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu uregulowań prawnych, kreowaniu najwyższych standardów rynkowych oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa prywatnego i publicznego. Szczególną uwagę zwracamy na fakt, że ochrona osób i mienia jest nie tylko istotnym elementem życia gospodarczego, ale także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.

federacja przedsiebiorców

Zapisz się na newsletter

Mobilny punkt konsultacyjny

Mobilny punkt konsultacyjny

Zapisz się w 3 krokach

Zapisz się w 3 krokach

Kalendarium wydarzeń branżowych

Kalendarium wydarzeń branżowych

AKTUALNOŚCI

INTERWENCJE

Polecamy Państwa uwadze kolejne pozycje tego działu.

Czytaj więcej

500 zł za "dzierżawę" odkurzacza. Jak pracodawcy obchodzą stawkę 13 zł za godzinę

"Nasz szef wlepia nam fikcyjne kary za spóźnienie, obciąża za pranie odzieży czy za wydawanie nowych elementów munduru. Otrzymujemy 7-8 zł netto na godzinę" - to skarga pracownika firmy ochroniarskiej z Lublina.

Czytaj więcej

FPP: obchodzenie minimalnych stawek wynagradzania jest naganne

"Obowiązkiem PIP jest przeciwdziałać patologiom i chronić prawa pracownicze, dlatego kontrole PIP powinny wyegzekwować zaprzestanie nieuczciwych praktyk” – mówi Tomasz Wojak Prezes PZPO oraz wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Czytaj więcej

Stawka godzinowa. Akcja "Solidarności": dostajesz mniej niż 13 zł? Wyślij donos

"13 zł... i nie kombinuj" - tak nazywa się nowa akcja NSZZ "Solidarność" i Państwowej Inspekcji Pracy. Obie organizacje chcą sprawdzić jak działa minimalna stawka godzinowa.

Czytaj więcej

Stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Ochrona w sprawie stosowanych na rynku praktyk obciążania zleceniobiorców obowiązkowymi opłatami, zmniejszającymi w efekcie należne wynagrodzenie

Po analizie sygnałów dochodzących z rynku należy zwrócić uwagę na pojawienie się – i szybkie rozprzestrzenianie – bardzo niepokojącej tendencji, wskazującej na zamiar naruszania przepisów Ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku przez część przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Ochroniarze skarżą się na taniochę

Sądy, delegatury Najwyższej Izby Kontroli, filie ZUS, oddziały GDDKiA, szpitale, szkoły wyższe, a nawet muzea — takie instytucje znalazły się na cenzurowanym w Polskim Związku Pracodawców Ochrona (PZPO).

Czytaj więcej

Tak firmy obchodzą stawkę godzinową: 150 zł za służbowy identyfikator i 100 zł kary za minutowe spóźnienie

Takie sposoby na obniżenie 13-złotowej płacy minimalnej stosują zatrudniający. Prezes PZPO Tomasz Wojak o nieuczuciwej konkurencji oraz interwencjach Związku dot. nieprawidłowości w przetargach.

Czytaj więcej

Polski Związek Pracodawców Ochrona partnerem Kongresu Wykonawców Zamówień Publicznych

29 marca 2017 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się najważniejsze spotkanie przedsiębiorców realizujących kontrakty publiczne w Polsce.

Czytaj więcej


  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Poznańska 3/12, 00-680 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

Szanowni Państwo,

 

Polski Związek Pracodawców Ochrona to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja skupiająca wiodących pracodawców branży bezpieczeństwa w Polsce.

Podstawowy cel naszych działań, to ochrona praw pracodawców i reprezentacja ich interesów wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego.

Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu uregulowań prawnych, kreowaniu najwyższych standardów rynkowych oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa prywatnego i publicznego. Szczególną uwagę zwracamy na fakt, że ochrona osób i mienia jest nie tylko istotnym elementem życia gospodarczego, ale także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.

AKTUALNOŚCI
INTERWENCJE
Polecamy Państwa uwadze kolejne pozycje tego działu.
500 zł za "dzierżawę" odkurzacza. Jak pracodawcy obchodzą stawkę 13 zł za godzinę
"Nasz szef wlepia nam fikcyjne kary za spóźnienie, obciąża za pranie odzieży czy za wydawanie nowych elementów munduru. Otrzymujemy 7-8 zł netto na godzinę" - to skarga pracownika firmy ochroniarskiej z Lublina.
FPP: obchodzenie minimalnych stawek wynagradzania jest naganne
"Obowiązkiem PIP jest przeciwdziałać patologiom i chronić prawa pracownicze, dlatego kontrole PIP powinny wyegzekwować zaprzestanie nieuczciwych praktyk” – mówi Tomasz Wojak Prezes PZPO oraz wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Stawka godzinowa. Akcja "Solidarności": dostajesz mniej niż 13 zł? Wyślij donos
"13 zł... i nie kombinuj" - tak nazywa się nowa akcja NSZZ "Solidarność" i Państwowej Inspekcji Pracy. Obie organizacje chcą sprawdzić jak działa minimalna stawka godzinowa.
Stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Ochrona w sprawie stosowanych na rynku praktyk obciążania zleceniobiorców obowiązkowymi opłatami, zmniejszającymi w efekcie należne wynagrodzenie
Po analizie sygnałów dochodzących z rynku należy zwrócić uwagę na pojawienie się – i szybkie rozprzestrzenianie – bardzo niepokojącej tendencji, wskazującej na zamiar naruszania przepisów Ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku przez część przedsiębiorców.
Ochroniarze skarżą się na taniochę
Sądy, delegatury Najwyższej Izby Kontroli, filie ZUS, oddziały GDDKiA, szpitale, szkoły wyższe, a nawet muzea — takie instytucje znalazły się na cenzurowanym w Polskim Związku Pracodawców Ochrona (PZPO).
Tak firmy obchodzą stawkę godzinową: 150 zł za służbowy identyfikator i 100 zł kary za minutowe spóźnienie
Takie sposoby na obniżenie 13-złotowej płacy minimalnej stosują zatrudniający. Prezes PZPO Tomasz Wojak o nieuczuciwej konkurencji oraz interwencjach Związku dot. nieprawidłowości w przetargach.
Polski Związek Pracodawców Ochrona partnerem Kongresu Wykonawców Zamówień Publicznych
29 marca 2017 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się najważniejsze spotkanie przedsiębiorców realizujących kontrakty publiczne w Polsce.
federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter
Mobilny punkt konsultacyjny

Mobilny punkt konsultacyjny

Zapisz się w 3 krokach

Zapisz się w 3 krokach

Kalendarium wydarzeń branżowych

Kalendarium wydarzeń branżowych